Covid-19

Richtlijnen en productionele voorwaarden Drbarefoot BV m.b.t. Covid-19

Zoals iedereen heeft ook Drbarefoot een aantal richtlijnen opgesteld die we hanteren voor onze producties. Veiligheid is prioriteit nummer 1, altijd. Maar we willen ook graag door met ons werk.
De richtlijnen zijn opgesteld door Drbarefoot in overleg met collega partijen en zijn derhalve altijd in ontwikkeling, aanpassingen die doorgevoerd worden zijn meteen geldend. Lees dit ajb goed door. En bespreek met de productiemanager de zaken waar je over wilt overleggen.

Samenkomsten zijn verboden, sinds de aanvullende maatregelen genomen door het kabinet d.d. 23 maart 2020. Met een paar uitzonderingen, waar wij als productiemaatschappij onder vallen. Zie LINK

Algemeen

 • Voor alle shoots geldt: We denken aan elkaar en aan elkaars gezondheid. 
 • Als je in de afgelopen 2 weken naar het buitenland bent geweest, of je bent in aanraking geweest met een Covid-19 patient kun je alleen maar participeren bij het draaien als je een gezondheidsverklaring hebt van een arts. 
 • Alle crew zal voorafgaand aan de shoot gevraagd worden een verklaring te tekenen waarin zij verklaren gezond te zijn. [LINK]

On Set 

 • Persoonlijke hygiëne is van groot belang om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. We hebben on set altijd desinfecterende doekjes, hand sanitizer, desinfecterende spray en plastic handschoenen.  Gebruik deze in je voordeel. En was je handen minimaal 6 keer per dag. 
 • Alle Medewerkers / Freelancers melden zich meteen bij de HoD of Producer zodra er symptomen zoals koorts, hoesten, zere keel, kortademigheid ontstaan en zoeken zsm medische hulp.
 • De grootte van de crew zal altijd ‘realistisch minimaal’ zijn. Met in acht neming van de laatst geldende regelgeving van uit overheid / RIVM. Dit kan tot gevolg hebben dat shoots meer tijd in beslag nemen.
 • Er ontstaat een nieuwe functie. Die van ‘Hygiene Coördinator’. Voor een ieders gezondheid, deze persoon zorgt er voor de de regels gehandhaafd worden, houdt waar mogelijk de set en spullen schoon. Technische onderdelen in overleg met HoD.
 • Als technische equipment wordt aangeraakt, of verplaatst zorgt de verantwoordelijke department er voor dat de equipment schoongemaakt wordt. 
 • Focus is altijd remote.
 • Hair en Make up – in overleg. In principe doet model/ acteur zelf make up onder begeleiding van de Make up artist. 
 • Alle crewleden hebben hun eigen waterfles. Met hun naam er op. Ieder crewlid heeft de verantwoordelijkheid voor zijn of haar fles. Let hier op ajb. 
 • Catering is niet meer on set, Lunchpakketten worden afgeleverd op de lokatie van de shoot. 
 • Iedereen on set neemt zijn of haar verantwoordelijkheid ten aanzien van bovenstaande punten. 

Houdt deze pagina in de gaten, er zullen aanpassingen en aanscherpingen volgen….

Laten we er iets moois van maken!