Onepitters.nl

Vinden en gevonden worden. Dat is Onepitters.nl.

“Ik heb morgen een geluidsman nodig! En een runner! Oh en een editor voor de dag daarna!”

Onepitters.nl is een nieuw platform waar je snel en makkelijk heel veel éénpitters kunt vinden. Van Regisseur tot Drone-operator en van Productie-Assistent tot Cateraar of Geluidsman. Alle crew overzichtelijk bij elkaar op één plek! Onepitters.nl wil mensen verbinden, niks meer niks minder. De grootte van de database bepaald mede het succes. Hoe meer mensen een listing hebben hoe groter de aantrekkingskracht wordt voor de mensen die filmcrew zoeken.

Wat heb jij hier aan?
Onepitters.nl zorgt er voor dat jouw vindbaarheid binnen de film/mediawereld vergroot wordt. En daarmee vergroot je ook je netwerk!

Waar betaal ik voor?
Onepitters.nl draagt zorg voor de verbinding tussen mensen die crew zoeken en crew die gevonden wil worden. Wij zorgen er voor dat mensen die regelmatig crew nodig hebben de weg naar de website vinden. Dit doen we door Onepitters.nl op social media te promoten bij de potentiële doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan productie-maatschappijen, bureaus en adverteerders/merken, maar natuurlijk ook andere freelancers. Grote kans dus dat je via onepitters.nl met nieuwe opdrachtgevers in contact komt!

Hoe werkt het?
Als je je registreert bij Onepitters.nl kun je jezelf zichtbaar maken in drie categorieën. Bijvoorbeeld Artdirector, Setdresser en Geluidsman. Sommige mensen kunnen nou eenmaal meerdere dingen…. Ook kun je een bio of een linkje naar een video toevoegen, als je dat zou willen.

Onepitters.nl zorgt voor de zichtbaarheid, zodat de juiste mensen jou kunnen vinden. Onepitters.nl is geen agentschap, geen boekingsservice, maar een platform om freelancers een extra mogelijkheid te geven om zich zichtbaar te maken. Tot eind april loopt een proefperiode. We willen zo veel mogelijk mensen in onze database opnemen! Zegt het voort dus…..!

En laat me weten wat er verbeterd kan worden aan de site….!

Thx

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *